ORDIN nr.110 din 8 septembrie 1998
al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind evidența, calculul, plata și raportarea taxelor anuale aferente activității de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale și a redevențelor miniere
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.110 din 8 septembrie 1998
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 348/15 sep. 1998
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.74/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de raportare și de calcul al valorii producției și redevenței miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune


Marți, 27 septembrie 2022, 23:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.