HOTĂRÂRE nr.581 din 10 septembrie 1998
privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.581 din 10 septembrie 1998
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 349/15 sep. 1998
Rectificare: M.Of. nr. 60/11 feb. 1999
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.235/1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
restructurare
De văzut și: H.G. nr.352/1990 privind unele masuri de imbunatatire a situatiei economico-financiare in transportul feroviar
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 60/11 feb. 1999
Modificat: H.G. nr.880/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." S.A
modifică patrimoniul
  H.G. nr.887/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
modifică patrimoniul
  H.G. nr.706/2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." S.A.
modifică patrimoniul
  H.G. nr.1.199/2002 privind divizarea Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. și modificarea unor acte normative
modifică art.20 și anexa nr.1 ; introduce alin. (5) la art.17.
  H.G. nr.27/2004 pentru aprobarea condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora (abrogat prin H.G. nr.1.409/2007)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.549/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (abrogat prin H.G. nr.432/2008)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.568/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Sere și Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.252/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Întreținere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
modifică corespunzator
  H.G. nr.1.283/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  H.G. nr.569/2006 privind aprobarea Condițiilor de închiriere a instalațiilor de tracțiune electrică și de electroalimentare și a rețelei de telecomunicații C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice
- completează în mod corespunzător
  H.G. nr.589/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- înlocuiește anexa nr. 2
  O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- abrogă art.22 alin.(1)
  H.G. nr.1.108/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică anexa


Vineri, 19 august 2022, 16:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.