HOTĂRÂRE nr.581 din 10 septembrie 1998
privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Fisa actului

Descriptori:

Apărare națională
C.F.R., satisfacere nevoi de apărare a țării
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.581/1998
H.G. nr.584/1998

Căi de comunicații terestre
autostrăzi și căi ferate, concesionare a construcției și exploatării unor tronsoane, regim juridic
L. nr.219/1998
O.G. nr.30/1995
H.G. nr.905/1995
H.G. nr.581/1998
vezi:  Transporturi rutiere
vezi:  Transporturi feroviare

Căile Ferate Române
acțiuni nominative, emitere, valoare
H.G. nr.581/1998

asigurarea siguranței circulației feroviare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998

Compania Națională de Căi Ferate -S.A., înființare
H.G. nr.581/1998

filiale, înființare, condiții
H.G. nr.581/1998

infrastructură feroviară publică, regim juridic
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998

privatizare, stat acționar majoritar
H.G. nr.581/1998

scutiri, taxe, impozite asupra elementelor infrastructurii elementelor feroviare publice, inclusiv terenuri proprietate publică
H.G. nr.581/1998

Societatea Națională a Căilor Ferate Române -statut de regie autonomă -S.N.C.F.R., reorganizare
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.235/1991
H.G. nr.585/1998
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.584/1998
H.G. nr.581/1998
H.G. nr.583/1998

subconcesionare, subînchiriere
H.G. nr.581/1998

sucursale, reprezentanțe, agenții, înființare, condiții
H.G. nr.581/1998

terenuri, evaluare, termen
H.G. nr.581/1998

tronsoane de căi de comunicații terestre, regimul de concesionare a construirii și exploatării
L. nr.219/1998
O.G. nr.30/1995
H.G. nr.905/1995
H.G. nr.581/1998
vezi:  Transporturi feroviare

Călătorii pe CFR
autorizații gratuite, după caz, pentru salariați/pensionari/membrii de familie de la
C.F.R.-S.A.
H.G. nr.581/1998

Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A.
înființare ca societate comercială prin reorganizarea SNCFR
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998

Concesionare
infrastructură feroviară publică, termen, condiții
H.G. nr.581/1998

Contracte
de acces pe infrastructură publică CFR, încheiere, clauze
H.G. nr.581/1998

de transporturi feroviare publice
O.G. nr.41/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.581/1998
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

Impozit
și taxe
scutiri asupra elementelor infrastructurii feroviare publice inclusiv terenuri proprietate publică
H.G. nr.581/1998

Infrastructură
feroviară publică, utilizare, tarife, condiții
H.G. nr.581/1998

Pensionari
C.F.R. și membrii de familie, călătorii gratuite pe calea ferată, condiții
O.G. nr.112/1999
H.G. nr.581/1998

Personal
asimilat, funcții ce implică exercițiul autorității publice, pază, ordine publică și control trenuri, gări, unități C.F.R.
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.581/1998
H.G. nr.584/1998

Personal din transporturi feroviare
C.F.R.
salarizare, mod de stabilire
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.581/1998

salariați, pensionari/membrii de familie, autorizații și permise gratuite, după caz
O.G. nr.112/1999
H.G. nr.582/1998
H.G. nr.581/1998

Tarife
contract de acces pe infrastructura feroviară publică, operatori feroviari, utilizare, plată, condiții
H.G. nr.581/1998

Taxe -reduceri, scutiri
asupra elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv terenuri proprietate publică
H.G. nr.581/1998

Transporturi feroviare
publice
H.G. nr.581/1998

Zonă
de protecție
a infrastructurii publice și de siguranță a căilor ferate române, măsuri, utilizare
H.G. nr.581/1998


Marți, 27 septembrie 2022, 11:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.