DECIZIA
nr. 383 din 8 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) a patra liniuță raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) si alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.383 din 8 iunie 2021
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 965/8 oct. 2021
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate ca neîntemeiată: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- art. 26 alin. (2) a patra liniuță raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) și alin. (6)


Duminică, 14 august 2022, 15:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.