ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.29 din 22 octombrie 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.29 din 22 octombrie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.99/2000 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 224/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 407/27 oct. 1998
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.365/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., a Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. și a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
diminuează capitalul social
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică (abrogata prin L. nr.318/2003)
modifică art.6 lit.c și d
Aprobată cu modificări: L. nr.99/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE (abrogata prin L. nr.318/2003)
Modificată: O.U.G. nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr.99/2000
modifică art.1 alin.(1) și art.9 alin.(1)
  L. nr.789/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
modifică art.1 alin.(1), art.5 pct.12, 19 și 28, art.9 alin.(1) și (2), alin.(3) lit.f, alin.(5) și (6), art.10 alin.(1);introduce art.91; abrogă art.5 pct.6, 7, 18 și 23
  L. nr.427/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică (abrogata prin L. nr.318/2003)
modifică art.5 pct.3 și 4
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art.1 alin. (1)
Abrogată: L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice
Abrogata la 30 de zile de la data publicarii Legii nr.318/2003


Marți, 30 noiembrie 2021, 08:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.