ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.29 din 22 octombrie 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.32/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru de achiziție a energiei electrice de la autoproducători și producători independenți (abrogat prin O. nr.22/2005)
  O. nr.33/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001 (abrogat prin O. nr.31/2018)
  O. nr.35/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de conducere și organizare a activității de mentenanță (abrogat prin O. nr.96/2017)
  O. nr.38/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.10/2003)
  O. nr.37/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea prețurilor/tarifelor de achiziție a energiei electrice de la producători independenți și autoproducători (abrogat succesiv prin O. nr.12/2004, O. nr.26/2004)
  Decizie nr.71/2003 privind acordarea Autorizației de înființare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Deva" - S.A.
  O. nr.7/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind funcționarea pieței de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002
art.4,5 pct.3,4 si 26, art.9 alin.4 si 5, art.91
  O. nr.8/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "Electrocarbon" - S.A. Slatina
  O. nr.10/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.23/2003)
art.4, art.5 pct.4, art.9 alin.(4) si (5).
  O. nr.11/2003 pentru aprobarea Procedurii de determinare a corecțiilor cantităților de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare (abrogat prin O. nr.24/2006)
art. 4, art. 5 pct. 1, art. 9 alin. 4 si 5, art. 91
  O. nr.16/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, precum și a contribuțiilor agenților economici pe anul 2003
art.1 alin.2 si 3, art.9 alin. 4 si 5, art. 91


Joi, 20 ianuarie 2022, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.