ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.29 din 22 octombrie 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.448/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice (abrogat prin H.G. nr.540/2004)
  O. nr.17/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică (abrogat prin O. nr.9/2005)
  H.G. nr.2.412/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice


Marți, 18 ianuarie 2022, 07:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.