HOTĂRÂRE nr.964 din 23 decembrie 1998
pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe
Fisa actului

Descriptori:

Active
corporale
clasificare
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

Amortizare
clasificație și durate normale de funcționare a mijloacelor fixe
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

Animale
și plantații, mijloace fixe, clasificarea duratelor normale de amortizare
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
mijloace fixe, clasificarea duratelor normale de funcționare
H.G. nr.964/1998
L. nr.15/1994

Ascensor
uzură fizică și morală, fonduri pentru modernizare și reparații capitale
H.G. nr.964/1998
vezi:  Instalații de ridicat

Bunuri
clasificare, amortizare capital imobilizat în active corporale și necorporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998
H.G. nr.403/2000

Construcții
marcare cu plăcuțe de identificare, condiții
L. nr.10/1995
H.G. nr.964/1998
O. nr.38/N/2000   (M.L.P.A.T.)

mijloace fixe, clasificare și duratele normale de amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Contabilitate
reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
reevaluării de către bănci a clădirilor, construcțiilor speciale
L. nr.82/1991
H.G. nr.964/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Echipament
tehnologice, mijloace fixe (mașini și instalații de lucru), clasificare, duratele normale de funcționare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Marcare
construcții cu plăcuțe de identificare
L. nr.10/1995
H.G. nr.964/1998
O. nr.38/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Mijloace de transport
mijloace fixe, clasificare, durată normală de funcționare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Mijloace fixe
clasificație și durată normată de funcționare, aprobare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Mobilier
aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane, materiale și alte active culturale, mijloace fixe, durată de amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998

Patrimoniu
active corporale și necorporale
capital imobilizat, amortizare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.