NORME nr.3 din 22 ianuarie 1999
privind modificările în situația băncilor
Fisa actului

Descriptori:

Auditor
independent
bancă, persoană juridică română, numire, condiții
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
L. nr.58/1998

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
capital minim
L. nr.58/1998
O.U.G. nr.97/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

persoane juridice române
deschidere de reprezentanțe și sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate, condiții
L. nr.101/1998
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

persoane juridice române și sucursale bănci străine, notificare, modificări, operare, condiții
L. nr.101/1998
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

societăți bancare, stat acționar
unități teritoriale, deschidere de către societăți bancare
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

străine, și sucursale din România, înființare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

Contabilitate
bănci, înregistrare diferențe rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
situație juridică, modificare, organizare teritorială
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

unități teritoriale, deschidere
N. nr.3/1999   (B.N.R.)


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.