HOTARARE nr.150 din 5 martie 1999
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare și de asistenta sociala
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.150 din 5 martie 1999
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 103/11 mar. 1999
Functie activa:
Se referă la: H.G. nr.510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.414/2000 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar, încadrat în unități sanitare și de asistență socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.150/1999 (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică anexa; introduce anexele nr.5 și 6 la anexă
Abrogat: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010


Joi, 23 mai 2019, 17:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.