HOTĂRÂRE nr.117 din 1 martie 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice și a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum și a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie și de promovare a drepturilor copilului la nivel national
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.117 din 1 martie 1999
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 105/12 mar. 1999
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.205/1997 cu privire la organizarea activitatii autoritatilor administratiei publice locale in domeniul protectiei drepturilor copilului
Se referă la: O.U.G. nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.205/2001 privind aprobarea Metodologiei de funcționare a comisiei pentru protecția copilului (abrogat prin H.G. nr.1.437/2004)
modifică anexa nr.1
Abrogat: H.G. nr.1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului
cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala
- la 1 ianuarie 2005


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 12:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.