ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 1 iunie 1999
privind activitatea de audit financiar
Fisa actului

Descriptori:

Audit financiar
activitate, condiții
O.U.G. nr.75/1999

atestare aptitudini profesionale, examen, tarif, cuantum
O.U.G. nr.75/1999
H. nr.4/2001   (C.A.F.R.)

auditarea conturilor consolidate
L. nr.82/1991
O. nr.772/2000   (M.F.)
H.G. nr.704/1993
O.U.G. nr.75/1999

calitate, atribuții, verificare situații financiare ale societăților comerciale, condiții
O.U.G. nr.75/1999

Auditor
financiar
calitate, atribuire, condiții
O.U.G. nr.75/1999
H. nr.2/2001   (C.A.F.R.)
H. nr.9/2001   (C.A.F.R.)
H. nr.5/2001   (C.A.F.R.)
H. nr.7/2001   (C.A.F.R.)
H. nr.3/2001   (C.A.F.R.)

independent
pregătire profesională continuă, reguli, aprobare
O.U.G. nr.75/1999
H. nr.9/2001   (C.A.F.R.)
vezi:  Camera Auditorilor din România
vezi:  Cooperative de credit

Camera Auditorilor din România
organizare, atribuții, statut, aprobare
O.U.G. nr.75/1999
H.G. nr.591/2000
O. nr.1.009/1999   (M.F.)

Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România
constituire, atribuții
O.U.G. nr.75/1999
O. nr.795/1999   (M.F.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
auditul financiar
O.U.G. nr.75/1999

Ministerul Finanțelor Publice
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.75/1999
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.18/2001

Persoane juridice
de utilitate publică fără scop lucrativ, Camera Auditorilor din România
O.U.G. nr.75/1999
O. nr.1.009/1999   (M.F.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
audit public
financiar, condiții
O.U.G. nr.75/1999


Duminică, 28 noiembrie 2021, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.