ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 1 iunie 1999
privind activitatea de audit financiar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.15/2002 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar (abrogat prin H. nr.77/2006)
  H. nr.17/2002 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
  H. nr.18/2002 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.19/2003 pentru aprobarea modificării punctajului de admitere la testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, din data de 14 decembrie 2002
  H. nr.20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
art.5 alin.(3).
  H. nr.21/2003 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.23/2003 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.24/2003 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
art. 6 alin. (5)
  H. nr.25/2003 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
art. 6 alin. (5), art. 11 lit. A
  H. nr.26/2003 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.27/2004 privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România
  H. nr.27/2004 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H.G. nr.983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
art.5 alin. (3) lit. a1)
  H. nr.28/2004 privind cotizațiile și tarifele pentru auditorii financiari și stagiarii în activitatea de audit financiar (abrogat prin H. nr.77/2006)
  H. nr.29/2004 privind aprobarea acordării calității de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.30/2004 pentru adoptarea Codului privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar, elaborat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), ediția 2003
  H. nr.32/2004 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu
art.10 alin. (1) lit. a) si b)
  H. nr.33/2004 cu privire la alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
  H. nr.34/2004 cu privire la alegerea vicepreședintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
  H. nr.36/2004 privind asimilarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, ediția 2004, elaborate și publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaționale de Audit Intern
art. 3 alin. (2) lit.b)
  H. nr.37/2004 privind modificarea cotizațiilor fixe și a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar (abrogat prin H. nr.77/2006)
  H. nr.38/2004 privind înscrierea la stagiu a candidaților declarați admiși în urma testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil
art. 10 alin. (1) lit. a) si b)
  H. nr.40/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul calității activității de audit aferent angajamentelor de asigurare (abrogat prin H. nr.70/2006)
art. 5 alin. (3) lit. a) pct. a5)
  H. nr.39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
art. 10 alin. (2)
  H. nr.41/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari (abrogat prin H. nr.110/2008)
art. 6 alin. (5)
  H. nr.42/2005 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
art. 12
  H. nr.44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar (abrogat prin O. nr.53/2018)
art. 5 alin. (3) lit.d)
  H. nr.45/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional
art. 5 alin. (3) lit.a)
  H. nr.49/2005 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România
art. 6 alin. (5), art. 11 lit. A si B
  H. nr.50/2005 privind modificarea și completarea Registrului Auditorilor Financiari din România
art. 6 alin. (5) si art. 11
  H. nr.51/2005 privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.55/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar, sesiunea 2006
art. 13 alin. (2)
  H. nr.166/2010 privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene și din terțe țări
art. 6 alin. (3) și art. 40
  H. nr.165/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit (abrogat prin H. nr.16/2012)
art. 6 alin. (3), art. 40
  H. nr.168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.49/2013)
art. 6 alin. (3) și (5)
  H. nr.169/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 (abrogat prin H. nr.50/2013)
art. 6 alin. (5)
  H. nr.171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar
art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (1) și (3)
  H. nr.172/2010 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari (abrogat prin H. nr.6/2014)
art. 6 alin. (3), art. 14
  H. nr.173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar (abrogat prin H. nr.19/2012)
art. 6 alin. (3), art. 13
  H. nr.179/2010 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 140/2009 privind aprobarea cotizațiilor și tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar (abrogat prin H. nr.237/2011)
art. 6 alin. (3) și art. 40
dispune republicarea
  H. nr.183/2010 privind modificarea și completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010 (abrogat prin H. nr.50/2013)
art. 6 alin. (3), art. 40
  H. nr.182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.39/2013)
  H. nr.177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin H. nr.61/2014)
art. 6 alin. (3), art. 40
  H. nr.176/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăților de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională (abrogat prin H. nr.263/2011)
  H. nr.187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea și desfășurarea inspecțiilor de calitate a activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.18/2016)
art. 6 alin. (3), art. 40
  H. nr.188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri (abrogat prin H. nr.16/2012)
art. 6 alin. (3), art. 40
  H. nr.202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
  H. nr.204/2011 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene
  H. nr.206/2011 pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obținut diplomă de absolvire ACCA și nu au desfășurat activități de audit statutar
art. 6 alin. (3), art. 40
  H. nr.212/2011 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
art. 6 alin. (3), art. 40
  H.G. nr.433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin L. nr.162/2017)
art. 5 alin. (3) lit. a)
  H. nr.2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România


Duminică, 28 noiembrie 2021, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.