ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 1 iunie 1999
privind activitatea de audit financiar
Fisa actului

Trimitere de la:
  N. nr.8/2002 privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit (abrogat prin O. nr.5/2005)
  O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.827/2003)
  H. nr.20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  H.G. nr.983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
  H. nr.28/2004 privind cotizațiile și tarifele pentru auditorii financiari și stagiarii în activitatea de audit financiar (abrogat prin H. nr.77/2006)
  H. nr.30/2004 pentru adoptarea Codului privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar, elaborat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), ediția 2003
  H. nr.32/2004 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu
  H. nr.35/2004 privind înființarea Departamentului de audit intern
  H. nr.36/2004 privind asimilarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, ediția 2004, elaborate și publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaționale de Audit Intern
  H. nr.38/2004 privind înscrierea la stagiu a candidaților declarați admiși în urma testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil
  H. nr.40/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul calității activității de audit aferent angajamentelor de asigurare (abrogat prin H. nr.70/2006)
  H. nr.39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
  H. nr.41/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari (abrogat prin H. nr.110/2008)
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  H. nr.42/2005 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
  H. nr.44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar (abrogat prin O. nr.53/2018)
  H. nr.45/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional
  H. nr.46/2005 a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinței
  H. nr.47/2005 a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la adoptarea unor modificări și completări ale Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România
  H. nr.48/2005 a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului în cadrul Conferinței anuale ordinare din anul 2006
  H. nr.55/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar, sesiunea 2006
  H. nr.164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene și din terțe țări
  H. nr.168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.49/2013)
  H. nr.171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar
  H. nr.173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar (abrogat prin H. nr.19/2012)
  H. nr.187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea și desfășurarea inspecțiilor de calitate a activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.18/2016)
  H. nr.188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri (abrogat prin H. nr.16/2012)
  H.G. nr.433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (abrogat prin L. nr.162/2017)


Duminică, 28 noiembrie 2021, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.