ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.77 din 1 iunie 1999
privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
Fisa actului

Descriptori:

Blocaj financiar
diminuare
datorii nerambursabile la scadență ale agenților economici,
O.U.G. nr.77/1999
H.G. nr.685/1999

Compensare datorii nerambursabile
contribuabili, persoane juridice, neplata sumelor restante la termenele scadente, prevenire incapacitate de plată, măsuri
O.U.G. nr.77/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
incapacitatea de plată, neluarea măsurilor pentru prevenire
O.U.G. nr.77/1999

Datorii
nerambursate la scadență, ale agenților economici, la care statul este acționar
O.U.G. nr.10/1997
O.U.G. nr.77/1999
H.G. nr.481/1997
H.G. nr.685/1999

Incapacitate de plată
persoane juridice, prevenire, măsuri
O.U.G. nr.77/1999

Persoane juridice
datorii nerambursate la scadență, monitorizare, compensare, condiții
O.U.G. nr.77/1999
H.G. nr.685/1999

incapacitate de plată, prevenire, măsuri
O.U.G. nr.77/1999

Plăți
prevenirea incapacităților de plată, măsuri, monitorizarea datoriilor
O.U.G. nr.77/1999
H.G. nr.685/1999


Vineri, 19 august 2022, 21:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.