HOTĂRÂRE nr.475 din 14 iunie 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.475 din 14 iunie 1999
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 338/15 iul. 1999
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.57/1990 privind structura organizatorică a Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor
  H.G. nr.93/1990 privind trecerea pe principiul finanțării de la buget a unor activități din cadrul Ministerului Transporturilor
  H.G. nr.95/1990 privind stabilirea unor fonduri fixe care nu sunt supuse amortizării
  H.G. nr.101/1990
  H.G. nr.144/1990
  H.G. nr.163/1990 privind activitățile și întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice, cu condiții de muncă specifice metalurgiei neferoase
  H.G. nr.171/1990 privind înființarea Comisiei de dezvoltare tehnică și tehnologică în Ministerul Industriei Electrotehnicii și Electronicii
  H.G. nr.173/1990 privind acordarea unor drepturi pentru condiții deosebite personalului din activitatea de construcții-montaj care realizează lucrările de extinderi, modernizări sau reparații ale capacităților de producție din combinatele și întreprinderile din metalurgia neferoasă
  H.G. nr.177/1990 privind înființarea Întreprinderii de Comerț Exterior "Silvexim" în subordinea Departamentului Pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător
  H.G. nr.178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la Întreprinderea chimică "Carbosin" Copșa Mică și celui de la fabricarea și ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitești
  H.G. nr.187/1990 privind preluarea activităților de extracție și îmbuteliere a apelor minerale carbogazoase de masă și a bioxidului de carbon natural de către Ministerul Geologiei
  H.G. nr.189/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice și a unor unități din subordinea sa
  H.G. nr.191/1990 privind înființarea Întreprinderii "Electrofar" București
  H.G. nr.205/P.R./1990
  H.G. nr.214/P.R./1990
  H.G. nr.248/1990 privind aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
  H.G. nr.252/1990 privind înființarea Întreprinderii de Industrializarea Cărnii Șimleu Silvaniei
  H.G. nr.254/1990 privind înființarea Întreprinderii de Construcții și reparații Nave "2 Mai" Mangalia
  H.G. nr.313/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucrează în subteran în unitățile de construcții hidroenergetice
  H.G. nr.314/1990
  H.G. nr.316/1990 privind unele măsuri pentru stimularea colectivelor de salariați din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în promovarea exportului de produse cu un grad înalt de competitivitate
  H.G. nr.351/1990 privind acordarea personalității juridice unor întreprinderi și unități din subordinea Ministerului Transporturilor
  H.G. nr.353/1990 privind înființarea săptămânalului de politică externă "Lumea Azi"
  H.G. nr.409/1990 privind înființarea " Întreprinderii de Exploatare și Producție Industrială Teleferice - Brașov"
  H.G. nr.410/1990 privind unele măsuri referitoare la salarizarea unor categorii de personal din unitățile Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
  H.G. nr.495/1990 privind reorganizarea Direcției Generale Comerciale a municipiului București
  H.G. nr.513/P.R./1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul combinatelor și întreprinderilor din metalurgia neferoasă
  H.G. nr.542/1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul care își desfășoară activitatea în unități, subunități și formații de lucru cu profil de oțelării, turnătorii, forjă, tratamente termice și acoperiri metalice, din ramura construcții de mașini
  H.G. nr.544/1990 privind salarizarea personalului din sucursalele și filialele Băncii Naționale a României, Băncii pentru Agricultură și Industria Alimentară, Băncii de Investiții și Băncii Române de Comerț Exterior
  H.G. nr.560/1990 privind salariile tarifare pentru personalul cuprins în activitatea de asigurare a calității și controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcții-montaj la centrale nucleare electrice
  H.G. nr.568/1990 privind aprobarea unor măsuri în vederea rentabilizării economice și sociale a unor unități industriale de stat în procesul tranziției spre economia de piață
  H.G. nr.572/1990 privind trecerea Spitalului "Elias", a policlinicii pendinte de spital și a Oficiului farmaceutic nr.3 în subordinea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.613/1990 privind preluarea de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a activității de desfacere cu amănuntul, de la întreprinderile comerciale de stat, pentru legume și fructe, din subordinea Ministerului Comerțului Interior
  H.G. nr.615/1990 privind salarizarea personalului unităților de cercetare științifică din subordinea Academiei Române
  H.G. nr.627/1990 privind vânzarea de către UCECOM de mărfuri, cu plata în valută, primite în consignație de la parteneri externi, precum și mărfuri executate de unitățile cooperației meșteșugărești
  H.G. nr.643/1990 privind reînființarea Întreprinderii de magazine "PRODAS" București în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
  H.G. nr.648/1990 privind acordarea personalității juridice a întreprinderilor pe care sunt constituite centralele industriale din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  H.G. nr.726/1990 privind majorarea tarifelor pentru confecții pe comandă și măsură individuală, destinate cadrelor militare, executate de unități ale cooperației meșteșugărești
  H.G. nr.731/1990 privind înființarea Trustului "ROMPELI"
  H.G. nr.733/1990 privind stabilirea unor tarife în transporturile navale de mărfuri
  H.G. nr.749/1990 privind creșterea capacității de acțiune și îmbunătățirea structurii organizatorice a Comandamentului Trupelor de Pază și Ordine
  H.G. nr.761/1990 privind scutirea de plata contribuției persoanelor fără copii, a unor categorii din personalul clerical
  H.G. nr.769/1990 privind stabilirea prețurilor de producție, de livrare și cu amănuntul la hârtia de ziar și hârtia de tipar, a tarifelor pentru executarea de lucrări poligrafice, precum și modul de impozitare a veniturilor din sectorul de presă
  H.G. nr.771/1990 privind modificarea prețului de producție și cu amănuntul la butelii pentru gaze lichefiate comprimate, reper 80.00 A, greutate 13 kg STAS-2666-62
  H.G. nr.772/1990 privind aprobarea unor prețuri pentru modul grup social și utilități pentru platforme fixe suport sonde satelit și nava de stimulare și cimentarea sondei marine
  H.G. nr.798/1990 privind majorarea prețurilor de achiziție, de producție și livrare la fructe și ciuperci comestibile, din flora spontană
  H.G. nr.811/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Departamentului Industriei Lemnului
  H.G. nr.824/1990 privind înființarea Oficiului Național al Rezervelor Materiale
  H.G. nr.825/1990 privind norme de hrană a Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.826/1990 privind competențele de stabilire a prețurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare
  H.G. nr.934/1990 privind organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor școlare și a altor forme de petrecere a timpului liber, pentru preșcolari și elevi
  H.G. nr.957/1990 privind predarea și preluarea unor activități de către Primăria Capitalei
  H.G. nr.1.011/1990 privind reorganizarea Băncii Naționale a României și înființarea "Băncii Comerciale Române"
  H.G. nr.1.175/1990 privind acordarea unor drepturi bănești ca adaos la veniturile realizate de specialiștii români care lucrează în Secretariatul CAER și organizațiile economice și tehnico-științifice ale țărilor membre ale CAER
  H.G. nr.1.257/1990 privind structura organizatorică a Băncii Naționale a României
  H.G. nr.1.265/1990 privind prețul de contractare și achiziție la porci vii pentru tăiere, în greutate de peste 105 kg
  H.G. nr.105/1990 privind structura organizatorică a Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice
  H.G. nr.106/1990 privind aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  H.G. nr.114/1990 privind organizarea și funcționarea în subordinea Ministerului Economiei Naționale a Direcției generale de producție și prestații
  H.G. nr.137/1990 privind drepturile în valută ce se acordă personalului din activitatea de transporturi internaționale pe căile ferate, auto, aeriene și navale
  H.G. nr.139/1990 privind înființarea unor trusturi horticole
  H.G. nr.146/1990
  H.G. nr.147/1990
  H.G. nr.148/1990
  H.G. nr.150/1990 privind structura organizatorică a Ministerului Comerțului Interior
  H.G. nr.151/1990
  H.G. nr.152/1990
  H.G. nr.153/1990
  H.G. nr.154/1990 privind înființarea Institutului de modă pentru industria ușoară
  H.G. nr.156/1990
  H.G. nr.157/1990 privind structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului
  H.G. nr.167/1990 privind înființarea Întreprinderii de prelucrare a cărnii București - Splai
  H.G. nr.180/1990 privind constituirea Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea Programului economic al Guvernului
  H.G. nr.181/1990 privind trecerea la Ministerul Industriei Lemnului a activității de celuloză și hârtie
  H.G. nr.182/1990 privind organizarea activității Ministerului Energiei Electrice și a unităților din sistemul acestuia
  H.G. nr.184/1990
  H.G. nr.200/1990 privind structura organizatorică a Administrației Asigurărilor de Stat
  H.G. nr.223/1990 privind înființarea Direcției Generale pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică
  H.G. nr.224/1990 privind trecerea unor atribuții în competența Ministerului Învățământului
  H.G. nr.239/1990 privind stabilirea unui spor de 25% din salariul tarifar, pentru munca prestată în timpul nopții, în unitățile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice
  H.G. nr.268/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în unitățile subordonate Ministerului Industriei Metalurgice
  H.G. nr.270/1990 privind înființarea unor întreprinderi de extracție a apelor minerale
  H.G. nr.272/1990 privind plata muncii prestate în timpul nopții în unele unități ale Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor
  H.G. nr.276/1990 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea activității organelor locale ale Administrației de Stat
  H.G. nr.293/1990 privind autorizarea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și de Credit de a utiliza o parte din valuta încasată pentru realizarea unor obligațiuni de plăți valutare
  H.G. nr.298/1990 privind structura organizatorică a Ministerului Învățământului
  H.G. nr.319/1990 privind primirea și acordarea de credite în valută de Banca de Investiții
  H.G. nr.357/1990 privind înființarea Companiei Autonome de Turism pentru Tineret
  H.G. nr.369/1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul care își desfășoară activitatea în unități, subunități cu profil de oțelării, turnătorii, forjă, tratamente termice și acoperiri metalice, din cadrul ramurii construcțiilor de mașini
  H.G. nr.375/1990 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de cooperare economică și tehnico-științifică internațională, în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  H.G. nr.376/1990 privind acordarea sporului pentru munca de noapte salariaților din întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare
  H.G. nr.377/1990 privind înființarea și organizarea Întreprinderii de comerț exterior "ILEXIM"
  H.G. nr.415/1990 privind structura organizatorică a Agenției de Presă Rompres
  H.G. nr.416/1990 privind unele măsuri în aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 92/1990 , pentru alegerea Parlamentului și Președintelui României
  H.G. nr.417/1990 privind înființarea Întreprinderii "Someșul" Gherla
  H.G. nr.418/1990 privind înființarea Întreprinderii de Prelucrări Mecanice Roșiorii de Vede
  H.G. nr.430/1990 privind înființarea Întreprinderii de Comerț Exterior AGROEXPORT
  H.G. nr.464/1990 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Producție și Prestații
  H.G. nr.474/1990 privind salarizarea personalului de la Unitatea tipografică din subordinea Administrației de Stat Loto-Pronosport
  H.G. nr.476/1990 privind înființarea Întreprinderii de Acumulatori Bistrița
  H.G. nr.479/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării sericiculturii
  H.G. nr.480/1990 privind înființarea Întreprinderii de Exploatare Portuară pentru produse din Lemn Galați
  H.G. nr.486/1990 privind înființarea Întreprinderii Mecanice de Material Rulant Ploiești
  H.G. nr.504/1990 privind înființarea și organizarea Întreprinderii de Excursii Externe ROMEXTUR
  H.G. nr.563/1990 privind aprobarea prețurilor de producție și cu amănuntul pentru autoturismele OLTCIT - CLUB 11R și OLTCIT - CLUB 11RL
  H.G. nr.564/1990 privind acordarea unor drepturi de salarizare personalului care execută lucrări de construcții și montaje de utilaje și instalații - de bază și conexe - pentru Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă
  H.G. nr.578/1990 privind modificarea unor prețuri în industria extractivă de țiței și gaze
  H.G. nr.584/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unitățile aparținând Ministerului Industriei Lemnului
  H.G. nr.588/1990 privind redistribuirea unor suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință
  H.G. nr.623/1990 privind modificarea prețului de producție și de livrare la melasă pentru producția de alcool și a prețului de producție a alcoolului din melasă
  H.G. nr.634/1990 privind unele măsuri pentru stimularea colectivelor de salariați din Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice, în promovarea exportului
  H.G. nr.645/1990 privind înființarea Trustului de producție și comercializare a confecțiilor București
  H.G. nr.653/1990 privind structura organizatorică a Editurii "Presa Liberă"
  H.G. nr.660/1990 privind salarizarea personalului din sucursalele Administrației Asigurărilor de Stat
  H.G. nr.665/1990 privind schimbarea denumirii "Întreprinderii Restaurantul Militar București" în Compania economică de alimentație publică și prestări servicii "VULTURUL"
  H.G. nr.666/1990 privind acordarea calității de persoană juridică Centrului de Calcul și Service Hard din cadrul Centralei Industriale Mecanice și de Articole Casnice București
  H.G. nr.667/1990 privind plata muncii prestate în timpul nopții, în unități ale Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor
  H.G. nr.669/1990 privind aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi ale Comisiei Guvernamentale de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică
  H.G. nr.672/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din întreprinderile, unitățile și subunitățile de producție industrială, exploatare portuară și de servicii tehnice, aparținând Departamentului Industriei Materialelor de Construcții și Instalații din cadrul Ministerului Construcțiilor
  H.G. nr.673/1990 privind majorarea prețurilor la unele produse din industria materialelor de construcții și instalații
  H.G. nr.683/1990 privind acordarea unor drepturi pentru personalul care lucrează la realizarea galeriilor în subteran, a puțurilor pentru castelele de echilibru, în cariere și alte activități miniere, din amenajările hidrotehnice și hidroenergetice
  H.G. nr.686/1990 privind înființarea Întreprinderii de izolatoare electrice din sticlă Botoșani
  H.G. nr.689/1990 privind trecerea activității de export și import plante medicinale și aromatice de la Întreprinderea de Comerț Exterior Fructexport la Trustul PLAFAR București
  H.G. nr.691/1990 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare ale unr produse destinate exportului, în vederea rentabilizării acestora
  H.G. nr.695/1990 privind înființarea unor întreprinderi industriale în subordinea Centralei industriale de autoturisme Pitești-Colibași
  H.G. nr.696/1990 privind modul de salarizare a personalului din industria energiei electrice și termice care exercită cumul de meserii
  H.G. nr.702/1990 privind vânzarea de mărfuri la prețul cu amănuntul, pe valută convertibilă, prin unități din rețeaua Ministerului Comerțului Interior
  H.G. nr.704/1990 privind vânzarea de mărfuri cu plata în valută de către cooperația de consum și de credit
  H.G. nr.712/1990 privind salarizarea muncitorilor din unele unități ale Ministerului Industriei Metalurgice
  H.G. nr.713/1990 privind acordarea unui spor la salariul tarifar de 25% pentru munca prestată în timpul nopții, în întreprinderile din cadrul ramurii construcțiilor de mașini
  H.G. nr.714/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității de comerț exterior din cadrul Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
  H.G. nr.719/1990 privind aprobarea Statutului Companiei Autonome de Turism pentru Tineret
  H.G. nr.723/1990 privind înființarea Grupului Industrial CHEMA, pentru producția și comercializarea de instalații și echipamente tehnologice complexe prin dotarea acestuia cu capital social
  H.G. nr.753/1990 privind autorizarea Radioteleviziunii Române de a desfășura activitatea de comerț exterior
  H.G. nr.754/1990 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Resurselor și Industriei
  H.G. nr.775/1990 privind aprobarea prețurilor cu amănuntul pentru desfacerea către populație a unor mașini, utilaje, instalații, echipamente, aparatură și autovehicule
  H.G. nr.790/1990 privind încetarea scutirii de taxe poștale a obiectelor de corespondență și a coletelor poștale
  H.G. nr.791/1990 privind desființarea Centralei industriale de coloranți, lacuri și detergenți București și reorganizarea Întreprinderii de lacuri și vopsele "Policolor" - București
  H.G. nr.857/1990 privind organizarea Comisiei Naționale de Prognoză, Plan și Conjunctură Economică
  H.G. nr.905/1990 privind schimbarea subordonării Centralei industriale pentru metale rare București
  H.G. nr.907/1990 privind constituirea și eliberarea fondului de salarii în unitățile de stat
  H.G. nr.909/1990 privind salarizarea personalului de la Combinatul de Fire și Fibre Artificiale Suceava
  H.G. nr.910/1990 privind salarizarea personalului de la Combinatul Chimic Giurgiu
  H.G. nr.1.140/1990 privind reorganizarea Departamentului pentru Comunicații de Masă
  H.G. nr.1.146/1990 privind dizolvarea Consiliului pentru promovarea cooperării și integrării economice internaționale
  H.G. nr.1.235/1990 privind extinderea limitată a aplicării prevederilor Decretului nr. 445/1978 referitoare la cumulul pensiei cu salariul
  H.G. nr.1.360/1990 privind unele măsuri de restructurare a activității industriale, în scopul utilizării raționale a resurselor energetice
  H.G. nr.126/1991 privind unele măsuri pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.169 din 2 noiembrie 1990 referitoare la încetarea activității de producție a Combinatului de Îngrășăminte Chimice Arad
  H.G. nr.174/1991 privind unele măsuri de aplicare eșalonată a liberalizării prețurilor și a măsurilor de protecție socială
  H.G. nr.290/1991 privind exceptarea de la plata taxelor vamale pentru importul unor produse alimentare
  H.G. nr.536/1991 privind registrul agricol
  H.G. nr.622/1991 privind unele măsuri referitoare la asigurarea tehnico-materială a Sectorului de apărare și ordine publică
  H.G. nr.136/1991 privind completarea claselor soldei de funcție ale maiștrilor militari și subofițerilor
  H.G. nr.386/1991 privind plata personalului agenților economici din industria chimică și petrochimică a căror activtate s-a întrerupt temporar
  H.G. nr.560/1991 privind plata personalului agenților economici a căror activitate se întrerupe temporar, datorită neasigurării unor resurse din țară și din import
  H.G. nr.787/1991 privind plata personalului Societății Comerciale "ROMSEH"-S.A.-Focșani, a cărei activitate s-a întrerupt temporar urmare incendiului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.910/1999 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.475/1999 privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate
elimină referirea la H.G.nr.750/1990 din pct.II al anexei
  H.G. nr.151/2000 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.475/1999 privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate
elimină referirea la H.G.nr.456/1990 din pct.II al anexei


Luni, 19 aprilie 2021, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.