LEGE nr.142 din 27 iulie 1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Fisa actului

Descriptori:

Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) a salariilor
cler, salarizare, sprijinul statului, condiții
L. nr.142/1999

Culte religioase
cler, salarizare, sprijinul statului, condiții
L. nr.142/1999
H.G. nr.1.070/1999

contribuții de la bugetul de stat
salarizare personal din unitățile de cult
L. nr.142/1999

unități de cult, fonduri primite de la bugetul de stat, înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.142/1999
H.G. nr.1.070/1999
O. nr.1.591/1998   (M.F.)
vezi:  Institute teologice
vezi:  Asigurări sociale de stat

Indemnizații
personal din conducerea cultelor religioase, acordare, condiții
L. nr.142/1999

Personal clerical
salarizare, sprijinul statului, condiții
L. nr.142/1999
O.G. nr.72/2000

sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române în afara granițelor țării, drepturi, condiții
L. nr.142/1999

Salariu
cler, sprijinul statului
L. nr.142/1999
H.G. nr.1.070/1999

Salarizare, remunerare, indemnizație
cler și personal al cultelor
L. nr.142/1999
O.G. nr.72/2000
H.G. nr.828/1999


Joi, 29 septembrie 2022, 02:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.