LEGE nr.143 din 27 iulie 1999
privind ajutorul de stat
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.21/1996
O. nr.27/2000   (C.C.)
L. nr.143/1999

Ajutor de stat
acordare, condiții, regim juridic
L. nr.143/1999

acordare agenților economici, furnizor, efectuare notificare Consiliului Concurenței
L. nr.21/1996
O. nr.27/2000   (C.C.)
L. nr.143/1999

inventar, efectuare de către Oficiul Concurenței
H.G. nr.599/2000
L. nr.143/1999

operațiuni, reflectare în contabilitate
H.G. nr.704/1993
L. nr.143/1999
O. nr.504/2000   (M.F.)
vezi:  Calamități naturale

Căi de atac
litigii, ajutor de stat, contencios administrativ
L. nr.143/1999

Cercetare științifică
ajutor de stat, autorizare, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)

Confidențialitate
ajutor de stat, informații, documente
L. nr.143/1999

Consiliul Concurenței
furnizor autoritate de stat sau organisme care administrează surse de stat, obligația notificării acordării ajutoarelor de stat, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)

Consiliul Legislativ
avizare, regulamente, instrucțiuni, condiții
L. nr.143/1999

Contencios administrativ
căi de atac, litigii, ajutor de stat
L. nr.143/1999

Cultură
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Datorii
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Dezastre
și evenimente excepționale, ajutor de stat, acordare
L. nr.143/1999

Dezvoltare regională
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Dobândă
și prejudicii, ajutor ilegal interzis, recuperare, condiții
L. nr.143/1999

Export
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Garanții
acordare de stat, condiții
L. nr.143/1999

Impozit
exceptări, reduceri, amânări, plată, condiții
L. nr.143/1999

Inventar, inventariere
ajutoare de stat, acordate în anii precedenți, întocmire, raportare
L. nr.143/1999

Împrumuturi
cu dobândă subvenționată, furnizor, ajutor de stat, obligații, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)

cu dobânzi preferențiale, ajutor de stat, condiții
L. nr.143/1999

Întreprinderi
ajutoare de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Întreprinderi mici și mijlocii
ajutoare de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Învățământ
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Magazine
de prezentare, promovare, export, ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Mediu înconjurător, ecologie
ajutor de stat, condiții
L. nr.143/1999

Oficiul Concurenței
competență, ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Pierderi, arierate
compensare, interzicere ajutor de stat
L. nr.143/1999

Sănătate
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Statul român
ajutor de stat, acordare agenților economici, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)

Subvenții de la bugetul de stat
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999

Taxe
exceptări, reduceri/amânări plată, condiții
L. nr.143/1999

Târguri internaționale
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999


Duminică, 17 ianuarie 2021, 05:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.