LEGE nr.143 din 27 iulie 1999
privind ajutorul de stat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.251/2002 privind modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
  O. nr.252/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin.1
  H.G. nr.26/2003 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi
  O. nr.16/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind ajutorul de stat și capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurenței în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin.1 si 5
  O. nr.136/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind vânzările de terenuri și/sau clădiri de către autoritățile publice (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (5)
  O. nr.166/2003 referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forței de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1).
  O. nr.176/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian și a Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat acordate în domeniul transportului maritim
art. 22 alin. (1) si (5)
  O. nr.213/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin.(1)
  O. nr.51/2004 referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003 (abrogat prin O.U.G. nr.117/2006)
  O. nr.55/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii și a Regulamentului privind ajutorul de stat regional (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (5)
  O. nr.94/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat
art. 22 alin. (1) si (2) si art. 261
  O. nr.120/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi
art.22 alin. (1) si (2) si art. 261
  O. nr.121/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecția mediului (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.122/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaților
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.123/2004 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea Instrucțiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.128/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.129/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare (abrogat prin O. nr.219/2004)
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.192/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.199/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiții (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.220/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii ale notificării unui ajutor de stat
art. 22 alin. (1) si alin. (2)
  O. nr.221/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si alin. (2)
  O. nr.222/2004 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.224/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forței de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.219/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.223/2004 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind ajutorul de stat și capitalul de risc (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.240/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, conținutul și alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.256/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria construcțiilor de nave (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.1.839/2004 pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
art.263 alin.(2)
  O. nr.483/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea serviciilor de interes economic general (abrogat prin O. nr.146/2006)
art.22 alin. (1) si (2)
  O. nr.501/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (abrogat prin O. nr.300/2006)
art.22 alin.(1) si (2)
  O. nr.527/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.528/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii ale notificării unui ajutor de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.3/2005 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.13/2005 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.40/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvare și restructurare și ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.48/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaților (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.49/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de investigație în materia ajutorului de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.51/2005 al președintelui Consiliului Concurenței pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal și a celui interzis (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.57/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici și mijlocii
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.93/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru producția cinematografică și de televiziune (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.490/2005 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a reglementărilor privind ajutorul de stat
  O. nr.123/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
art. 22 alin. (1) si (2)
  O. nr.124/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat
art. 22 alin. (1) si (2)


Duminică, 24 ianuarie 2021, 01:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.