LEGE nr.143 din 27 iulie 1999
privind ajutorul de stat
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.252/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.26/2003 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi
  O. nr.16/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind ajutorul de stat și capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurenței în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.35/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
  O. nr.36/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță
  H.G. nr.767/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Concurenței în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  O.G. nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  O. nr.166/2003 referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forței de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.176/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian și a Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat acordate în domeniul transportului maritim
  O. nr.213/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt (abrogat prin O. nr.300/2006)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O.G. nr.45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate
  O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
  L. nr.230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  N.M. nr.2.560/2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice (abrogat prin N. nr.1.557/2008)
  O. nr.192/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O.G. nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
  O. nr.219/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.240/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, conținutul și alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.256/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria construcțiilor de nave (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.1.839/2004 pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
  O. nr.483/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea serviciilor de interes economic general (abrogat prin O. nr.146/2006)
  O.U.G. nr.90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăți comerciale producătoare de aparatură și instrumente medicale
  O.U.G. nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligații de plată ale societăților comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în urma procesului de restructurare
  L. nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne (abrogata prin L. nr.234/2007)
  O.U.G. nr.99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
  O.U.G. nr.101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra societăților comerciale "RAFO" - S.A. Onești și "CAROM" - S.A. Onești
  O.U.G. nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
  O.U.G. nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
  L. nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
  L. nr.563/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București
  L. nr.570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică
  O. nr.527/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.528/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii ale notificării unui ajutor de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.13/2005 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.40/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvare și restructurare și ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.43/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
  O. nr.49/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
  O. nr.51/2005 al președintelui Consiliului Concurenței pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal și a celui interzis (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.57/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici și mijlocii
  O. nr.63/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
  O. nr.93/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru producția cinematografică și de televiziune (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.123/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.124/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat
  H.G. nr.639/2005 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern în valoare de maximum 7.203.215 euro, contractat de Societatea Comercială "Compania de Apă Someș" - S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din Bazinul hidrografic Someș - Tisa"
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.877/2005 privind înființarea unor filiale societăți comerciale miniere prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Naționale a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  O.U.G. nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Duminică, 17 ianuarie 2021, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.