HOTĂRÂRE nr.844 din 14 octombrie 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.844 din 14 octombrie 1999
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 516/25 oct. 1999
  M.Of. nr. 516 bis/25 oct. 1999
Functie activa:
Se referă la: O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent (abrogata prin L. nr.212/2022)
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.12/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
modifică corespunzător
Referit de: O. nr.3.675/NN/2000 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, al ministrului finanțelor și al ministrului funcției publice pentru aplicarea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.844/1999
prevederile art. 60 din Normele Metodologice
Abrogat: H.G. nr.1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată


Vineri, 07 octombrie 2022, 14:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.