ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 19 octombrie 1999
privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Fisa actului

Descriptori:

Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
regim juridic, importuri și exporturi de produse strategice
L. nr.56/1997
O. nr.338/2000   (A.N.C.E.S.I.A.C)
O.U.G. nr.158/1999

Armament
importuri și exporturi de produse strategice
H.G. nr.594/1992
O.U.G. nr.158/1999

Autorizație
eliberare pentru operațiuni de comerț exterior cu produse strategice
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

licențe/permis, regim de eliberare pentru produse strategice
O.U.G. nr.158/1999

permis, export/import produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

Comerț exterior
cu produse strategice, regim de autorizare, autorizație, model
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

exporturi și importuri produse strategice, formulare tip de autorizație, permise și alte documente
O.U.G. nr.158/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
importurilor și exporturilor de produse și tehnologii strategice
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992

Control
sistem național de control al exporturilor/importurilor de produse strategice, regim
O.U.G. nr.158/1999

Export
regim
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

import
mărfuri și operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)

produse strategice
regim
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.467/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

autorizații/permis, produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

Formulare în activitatea financiară și contabilă
tip
autorizație, export/import produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

Import
produse
strategice, regim, autorizație/permis, produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

Import/export
mărfuri și operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.G. nr.59/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.36.C/1999   (M.I.C.)
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)

regimul
produselor strategice
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992

Licențe
de import și/sau export
pentru mărfuri sau operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)
O. nr.114C/2001   (M.A.E.)

produse strategice, eliberare, condiții
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992

eliberare pentru operațiuni de comerț exterior cu produse strategice
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

Militar
produse strategice, regimul exporturilor și importurilor
O.U.G. nr.158/1999

Misiuni diplomatice și oficii consulare ale României
personal detașat din cadrul A.N.C.E.S.I.A.C. în Ministerul de Externe
O.U.G. nr.158/1999

Permis
autorizație, export/import, produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)

Produse
strategice, import/export, regim
O.U.G. nr.158/1999

Produse strategice
export/import, autorizație/permis, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
O. nr.6/2000   (A.N.C.E.S.I.A.C)
O. nr.148/2001   (A.N.C.E.S.I.A.C)

rășină schimbătoare de ioni, regim de control
O.U.G. nr.158/1999

Secret de stat
de serviciu sau comerciale, privitoare la produse strategice, obligații
O.U.G. nr.158/1999

Tehnică militară
import-export produse strategice
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992

Vamă
produse strategice, condiții
O.U.G. nr.158/1999


Luni, 17 ianuarie 2022, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.