ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 19 octombrie 1999
privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.1.497/2002 privind abilitarea birourilor vamale de control și vămuire la interior și la frontieră de a efectua operațiuni vamale pentru produse strategice (abrogat prin Decizie nr.173/2004)
  O. nr.166/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind acordarea consultanței de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export și import (abrogat prin O. nr.155/2007)
art.21 alin.(3).
  O. nr.179/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de import de produse și tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile și foarte sensibile (abrogat prin O. nr.631/2003)
art.21 alin.(3), art.10 coroborat cu art.12 alin.(5)
  O. nr.418/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
art. 7 si art. 21 alin. (3)
  O. nr.427/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind valabilitatea formularelor-tip și a documentelor prevăzute în ordinele președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 și nr. 148/2001
art. 21 alin. (3) si art. 41
  O. nr.676/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea formularelor-tip de autorizație, licențe, permise și alte documente prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
art.21 alin. (3) si art.41
  Decizie nr.173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operațiuni de vămuire cu produse strategice (abrogat prin O. nr.9.710/2006)
  O. nr.592/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
  O. nr.51/2005 al secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor pentru completarea anexei la Decizia directorului general al Autorității Naționale a Vămilor nr. 173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operațiuni de vămuire cu produse strategice (abrogat prin O. nr.9.710/2006)
  O. nr.59/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004 (abrogat prin O. nr.849/2013)
  H.G. nr.920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (abrogat prin H.G. nr.1.423/2009)
art.9


Duminică, 16 ianuarie 2022, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.