ORDIN nr.25 din 9 noiembrie 1999
al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.25 din 9 noiembrie 1999
Emitent: Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 563/18 noi. 1999
Functie activa:
Se referă la: O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.159/2002 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse strategice în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
  O. nr.631/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogat prin O. nr.13/2007)
  O. nr.592/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
Abrogat: O. nr.59/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004


Vineri, 28 ianuarie 2022, 17:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.