LEGE nr.190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.190 din 9 decembrie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 48/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 611/14 dec. 1999 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.417/1999 pentru promulgarea Legii privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
Referită de: O. nr.3/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
  N.M. nr.3/2000 de aplicare a Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, emise de Banca Națională a României și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.6/2006)
  O. nr.4/2000 al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr.2/2000 de aplicare a Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
Modificată: O.U.G. nr.201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
modifică art. 2, art. 10 alin. (1), art. 14 lit. a, art. 24
dispune republicarea
  L. nr.172/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
aprobă O.U.G. nr. 201/2002
  L. nr.34/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

dispune republicarea
  O.U.G. nr.174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor
- modifică art. 8, art. 9, art. 14 lit. a), art. 15, art. 34; introduce lit. h), i) și j) la art. 2, art. 331; abrogă art. 14 lit. c)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- modifică art. 2 lit. h) și i), art. 8, art. 9 alin. (1) partea introductivă și lit. b), e) și f), art. 331
  L. nr.288/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 50/2010
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 34; abrogă art. 4
  L. nr.304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare (abrogata prin L. nr.233/2022)
abrogă capitolul V „Cesiunea creanțelor ipotecare” cu art. 24-281
  L. nr.95/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
- aprobă O.U.G. nr. 174/2008


Vineri, 19 august 2022, 02:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.