LEGE nr.68 din 15 iulie 1992
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Fisa actului

Descriptori:

Alegeri, baza puterii publice
alegeri deputați, senatori
L. nr.68/1992

Biroul electoral central
L. nr.68/1992

Birouri electorale ale secțiilor de votare, de circumscripții
L. nr.69/1992
L. nr.68/1992

buletine de vot, modele
L. nr.69/1992
L. nr.68/1992

campanie electorală, desfășurare, candidaturi, depuneri
L. nr.69/1992
L. nr.68/1992

carte de alegători
H.G. nr.697/2000
L. nr.68/1992

liste de candidați, liste electorale
L. nr.69/1992
L. nr.68/1992

normă de reprezentare, alegere camere
L. nr.68/1992

observatori naționali și străini, acreditare
L. nr.69/1992
L. nr.68/1992

rezultatul alegerilor
L. nr.47/1992
L. nr.69/1992
L. nr.68/1992

ștampile, modele
L. nr.68/1992
vezi:  primar

Biroul Electoral Central
constituire, atribuții
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Birouri electorale ale secțiilor de votare
constituire, organizare și desfășurare alegeri locale
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Bugetul de stat
operațiuni electorale, cheltuieli
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Buletin de vot
deputați, senatori
L. nr.68/1992

semne electorale, stabilire
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Camera Deputaților
alegeri deputați
L. nr.68/1992

Campania electorală
organizare și desfășurare
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Candidaturi
propuneri pentru alegerea
Președintelului României
L. nr.68/1992

deputați și senatori
L. nr.68/1992

Carte de alegător
document pentru exercitarea dreptului de vot, excepții, ghișeu unic
L. nr.68/1992
O.G. nr.84/2001
H.G. nr.697/2000

Circumscripții electorale
organizare alegeri, constituire
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Comisii
constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
. alegerea deputaților și a senatorilor
L. nr.68/1992

Deputați
alegeri
L. nr.68/1992

Guvernul României
alegeri, asigurare condiții pentru organizare și desfășurare
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
deputați și senatori
L. nr.68/1992

Instanțe judecătorești
competențe
drepturi electorale
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Nave
sub pavilion românesc
aflate în navigație în ziua alegerilor, atribuții în materie de alegeri
L. nr.68/1992

Parlamentul României
alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
L. nr.68/1992

Partide politice
propuneri de candidaturi
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Prefect
competență
în materie de alegeri
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Program politic
propuneri de candidaturi în alegeri
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Secții de votare
alegeri, organizare în localități
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992

Senat
alegeri
L. nr.68/1992

Votare
cartea de alegător și actul de identitate
L. nr.68/1992
H.G. nr.697/2000

pregătire, desfășurare și stabilire a rezultatelor obținute în alegeri
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992


Joi, 09 decembrie 2021, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.