LEGE nr.82 din 21 iulie 1992
privind rezervele de stat
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar și a 10 burse de studii Republicii Angola
  O.U.G. nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
derogare de la art. 5 alin.(2).
  L. nr.137/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
derogare de la prevederile art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.451/2003 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru poporul irakian
  H.G. nr.538/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Populare Chineze destinat combaterii epidemiei de pneumonie atipică (Sindromul Acut Respirator Sever)
  H.G. nr.1/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Iran
  H.G. nr.243/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Regatul Maroc
  H.G. nr.942/2004 privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcții și reparat case, pentru populația din județele Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iași, Neamț și Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-14 iunie 2004
  O. nr.810/2004 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele
  L. nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.G. nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.645/2004 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru copii orfani aflați în școala-internat din Tighina, Republica Moldova
  H.G. nr.1.691/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Sudan
  O.U.G. nr.97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
  H.G. nr.2.435/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Sri Lanka
  H.G. nr.2/2005 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Indonezia
  O.U.G. nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici


Joi, 29 septembrie 2022, 08:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.