LEGE nr.94 din 8 septembrie 1992
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.64/1994 privind soluționarea exceptiilor de neconstituționalitate a art. 1 alin. (1), Capitolul II, art. 45 și art. 46 din Legea 94/1992 și art. 52 din Legea 15/1990
  D.C.C. nr.103/1998 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 lit. d) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.145/1998 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.185/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.15/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 45 și 46 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.29/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 lit. d) și ale art. 77 alin. (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.28/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 lit. d) și ale art. 77 alin.(3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.69/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 lit. d) și ale art. 77 alin. (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.100/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 lit. d) și ale art. 77 alin. (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.149/1999 referitoare la sesizarea privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 19 lit. d) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.9/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (1) și ale art. 116 lit. a) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată
  D.C.C. nr.247/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.71 alin.(2) și (3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată
  D.C.C. nr.317/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.67 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată
  D.C.C. nr.312/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.18 și 41 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată
  D.C.C. nr.91/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 116 alin. (2) și (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, introduse prin art. I pct. 39 din Legea nr. 77/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.147/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Decretului Președintelui României nr. 423/2001 privind eliberarea din funcție a unor judecători și procurori financiari și ale art. 116 alin. (2) și (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, introduse prin art. I pct. 39 din Legea nr. 77/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
  D.C.C. nr.154/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 și 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 18 si 41
  D.C.C. nr.463/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 19 lit. c) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 77/2002
art. 2 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.463/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 19 lit. c) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 77/2002
art. 19 lit. c)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.249/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 129 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 129
  D.C.C. nr.516/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) și art. 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 8 alin. (2) și art. 14
  D.C.C. nr.8/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) și ale art. 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 8 alin. (2) și ale art. 14
  D.C.C. nr.137/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
art. 31 alin. (2)
  D.C.C. nr.409/2007 DECIZIA nr. 409 din 3 mai 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare și alte dispoziții cu caracter financiar, ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești, ale art. 1 alin. (2) și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public și ale art. 451 din Codul de procedură civilă
- art.97 alin.(1)
  D.C.C. nr.877/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 31 alin. (2)
  D.C.C. nr.91/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.633/2015 DECIZIA nr. 633 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) și g), art. 2 pct. 8, 27, 38 și 42 și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art. 2 lit. I) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 2 lit. I)
  D.C.C. nr.203/2016 DECIZIA nr. 203 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. n) și art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 2 lit. n) și art. 33 alin. (3)
  D.C.C. nr.494/2017 DECIZIA nr. 494 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
art. 35
  D.C.C. nr.470/2019 DECIZIA nr. 470 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- art. 51 alin. (8), (respinge ca neîntemeiată)


Marți, 17 mai 2022, 22:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.