LEGE nr.73 din 4 mai 2000
privind Fondul pentru mediu
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.317/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2003
  O. nr.117/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării"
  O. nr.334/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu" (abrogat prin O. nr.549/2006)
  O.U.G. nr.99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
  H.G. nr.1.989/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu și a structurii organizatorice a acesteia (abrogat prin H.G. nr.1/2006)
  O. nr.130/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2005
  H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogat prin L. nr.249/2015)


Duminică, 23 ianuarie 2022, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.