ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.94 din 29 iunie 2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.437/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
  D.C.C. nr.260/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002
  D.C.C. nr.284/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. VI alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
  D.C.C. nr.467/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată
  D.C.C. nr.500/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.589/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  D.C.C. nr.663/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, art. III cuprins în titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. VI alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.596/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.911/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.535/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.352/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 1 alin. (9)
  D.C.C. nr.357/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 1 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.837/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  D.C.C. nr.1.285/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 3 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.632/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.635/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 3 alin. (7)
  D.C.C. nr.283/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- art. 3 alin. (7)
  D.C.C. nr.698/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 3 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.494/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
art. 1
  D.C.C. nr.820/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (11) și art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și a prevederilor acestei ordonanțe în ansamblul său
- art. 1 alin. (1) și (11) și art. 3 alin. (6)
  D.C.C. nr.618/2016 DECIZIA nr. 618 din 11 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și art. 1.202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2)
  D.C.C. nr.66/2017 DECIZIA nr. 66 din 16 februarie 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 și ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 1 alin. (9) și art. 4 alin. (2) - art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.107/2017 DECIZIA nr. 107 din 7 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 1 alin. (9) și art. 4 alin. (2); art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.541/2018 DECIZIA nr. 541 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (1) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.542/2018 DECIZIA nr. 542 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrooedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- art. 1 alin. (3)


Marți, 09 august 2022, 01:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.