ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.94 din 29 iunie 2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare
  O. nr.198/2003 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  O. nr.4/24.555/2003 al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Institutului Național de Statistică privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989
  H.G. nr.244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (abrogat prin H.G. nr.1.886/2006)
art.1 alin.(6) lit.a), art.4 alin.(3)


Marți, 09 august 2022, 00:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.