ORDONANȚĂ nr.99 din 29 august 2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Fisa actului

Descriptori:

Ambalare
reguli de comercializare la vânzarea produselor
O.G. nr.99/2000

Autorități ale administrației publice centrale și locale
obligații și răspunderi pentru dezvoltarea rețelei de distribuție și promovare a întreprinderilor mici și mijlocii
O.G. nr.99/2000

Comercianți
comercializare produse și servicii de piață, condiții
O.G. nr.99/2000

contract la distanță, contract de furnizare de produse sau servicii, încheiere, executare, condiții
O.G. nr.99/2000
O.G. nr.130/2000

Comerț
comercializare produse și servicii de piață
O.G. nr.99/2000

Contracte
la distanță, contracte de furnizare de produse sau servicii, regim juridic
O.G. nr.99/2000
O.G. nr.130/2000
O.U.G. nr.21/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
și serviciilor de piață
O.G. nr.99/2000

Legitimații
pentru personalul angajat să vândă produse în afara spațiilor comerciale
O.G. nr.99/2000

Lichidare, lichidator (faliment)
vânzări de lichidare, practici comerciale
O.G. nr.99/2000
vezi:  Practician în reorganizare și lichidare

Loteriile publicitare
practici comerciale
O.G. nr.99/2000

Magazine
depozite de fabrică, vânzare producție proprie
O.G. nr.99/2000

Mediu înconjurător, ecologie
impact, protecție
etichetare ecologică
O.G. nr.99/2000

Piață
practici comerciale vânzare produse și servicii de piață
O.G. nr.99/2000

Produse
comercializare prin contracte la distanță
O.G. nr.99/2000
O.G. nr.130/2000

și servicii asociate activităților, clasificare CPSA
O.G. nr.99/2000
H.G. nr.53/1999

Publicitate
anunțuri pentru vânzările cu preț redus, practici comerciale
O.G. nr.99/2000

Servicii
de piață, practici comerciale
O.G. nr.99/2000

Solduri/soldări
vânzare de solduri, practici comerciale
O.G. nr.99/2000

Vânzare/cumpărare
comercializarea produselor și serviciilor de piață, practici comerciale
O.G. nr.99/2000


Marți, 28 iunie 2022, 06:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.