ORDONANȚĂ nr.99 din 29 august 2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
art. 872
  O. nr.260/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății privind înființarea Comitetului interinstituțional pentru piețele de gros de interes național
art.88
  O. nr.259/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății pentru stabilirea condițiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole și agroalimentare în piețele de gros
art.88
  O. nr.1.225/2003 al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
art.5 alin.(3) lit.b)
  H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
art.88
  H.G. nr.1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare (abrogat prin O.U.G. nr.22/2012)
art.88
  O. nr.919/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi mici și mijlocii și cooperație privind constituirea sistemului informațional de piață pentru legume și fructe proaspete
art. 88


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 18:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.