ORDONANȚĂ nr.136 din 31 august 2000
privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Fisa actului

Descriptori:

Carantină
fitosanitară
protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină, dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
O.G. nr.136/2000
H.G. nr.1.030/2001

Certificat fitosanitar
pentru plante, produse vegetale sau articole destinate exportului, eliberare de către persoanele împuternicite
O.G. nr.136/2000
O. nr.199/2000   (M.A.A.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
introducerea și răspândirea organismelor de carantină dăunătoare plantelor și produselor vegetale în România
O.G. nr.136/2000

Fitosanitar
control
măsuri, import/export și tranzit, plante, produse vegetale sau articole reglementate
O.G. nr.136/2000
H.G. nr.1.030/2001

Import/export
plante și produse vegetale, protecție, condiții
O.G. nr.136/2000
H.G. nr.1.030/2001

Pașapoarte
fitosanitar pentru plante, produse vegetale, eliberare, condiții
O.G. nr.136/2000
H.G. nr.1.030/2001

Plante
produse vegetale, import-export, protecție, condiții
O.G. nr.136/2000
H.G. nr.1.030/2001

sau produse vegetale, carantină fitosanitară, măsuri de protecție
O.G. nr.136/2000

Produse vegetale
import/export, protecție, condiții
O.G. nr.136/2000
H.G. nr.1.030/2001


Marți, 28 iunie 2022, 02:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.