ORDONANȚĂ nr.136 din 31 august 2000
privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.394/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea procedurii de eliberare a pașaportului fitosanitar și a pașaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulația anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României (abrogat prin O. nr.583/2007)
  O. nr.560/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea regulilor pentru monitorizările efectuate în scopul recunoașterii unei zone protejate
  O. nr.621/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producție, pentru anumite plante neprevăzute în partea A din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001
  O. nr.632/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (abrogat prin O. nr.586/2007)


Marți, 28 iunie 2022, 02:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.