ORDONANȚĂ nr.136 din 31 august 2000
privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.382/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calității și/sau comercializarea materialului săditor pomicol
  O. nr.632/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (abrogat prin O. nr.586/2007)
  O. nr.89/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în anexele nr. 1-5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, pot fi introduse sau puse în circulație pe teritoriul României ori în zonele protejate din România, pentru experiențe, scopuri științifice sau experimentale și lucrări pe selecții varietale
  O. nr.912/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
  O. nr.34/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor


Marți, 28 iunie 2022, 03:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.