ORDONANȚĂ nr.137 din 31 august 2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.272/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002
art. 20 alin. (3)
  D.C.C. nr.285/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 22
  D.C.C. nr.721/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. (1) și (2) din Codul muncii și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art.21 alin.(1)
  D.C.C. nr.1.011/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  D.C.C. nr.818/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 27 alin. (2)-(6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.818/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.819/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 și art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 2 alin. (1) și (2), art. 6
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.819/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 și art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 1, art. 2 alin. (3), art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.820/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.821/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), (3) și (11) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 2 alin. (1) și (11), art. 27 alin. (2)-(6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.821/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), (3) și (11) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 1, art. 2 alin. (3), art. 27 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.012/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și art. 27
  D.C.C. nr.997/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 20 alin. (1), (2), (4)-(10)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.997/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 20 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.075/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 6 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 2 și art. 6 lit. c)
  D.C.C. nr.1.064/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și art. 27
  D.C.C. nr.1.065/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 2 și art. 27
  D.C.C. nr.1.096/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor capitolului II "Dispoziții speciale" secțiunea a VI-a "Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării" (art. 16-25) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 16-25
  D.C.C. nr.1.197/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 27 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.1.259/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 2 și art. 6
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.325/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.260/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), (2) și (4)-(11), art. 11 și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 2 alin. (1), (2) și (4)-(11), art. 11 și art. 27
  D.C.C. nr.441/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.444/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) și (10), art. 23 alin. (1) și (2), precum și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) și (10), art. 23 alin. (1) și (2), precum și art. 30
  D.C.C. nr.711/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 20
  D.C.C. nr.1.470/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 19 alin. (1) lit. c) și art. 20 alin. (2)-(10) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 16, art. 19 alin. (1) lit. c) și art. 20 alin. (2)-(10)
  D.C.C. nr.1.494/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 20 alin. (10)
  D.C.C. nr.1.679/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  D.C.C. nr.1.678/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.28/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  D.C.C. nr.108/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  D.C.C. nr.146/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  D.C.C. nr.646/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 3
  D.C.C. nr.945/2010 din 6 iulie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 3
  D.C.C. nr.1.334/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 6 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 2 și art. 6 lit. c)
  D.C.C. nr.415/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 3
  D.C.C. nr.1.563/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 și art. 999 din Codul civil din 1864, precum și ale art. 1 alin. (2) lit. a) și lit. e) pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 1 alin. (2) lit. a) și lit. e) pct. (i)
  D.C.C. nr.278/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- art. 20 alin. (10)
  D.C.C. nr.509/2014 DECIZIA nr. 509 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 27 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 27 alin. (3)
  D.C.C. nr.749/2015 DECIZIA nr. 749 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. c), art. 20, art. 21 și art. 26 alin. (2), (5) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 19 alin. (1) lit. c), art. 20, art. 21 și art. 26 alin. (2), (5) și (6)
  D.C.C. nr.753/2017 DECIZIA nr. 753 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.166/2019 DECIZIA nr. 166 din 26 martie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 ’ privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) și alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).


Duminică, 11 aprilie 2021, 18:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.