LEGE nr.176 din 18 octombrie 2000
privind dispozitivele medicale
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.176 din 18 octombrie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 361/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 544/2 noi. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 79/24 ian. 2005
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.392/2000 pentru promulgarea Legii privind dispozitivele medicale
Referită de: O. nr.429/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogat prin O. nr.183/2002)
  O. nr.678/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.429/2001 (abrogat prin O. nr.183/2002)
  O. nr.183/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogat prin O. nr.1.636/2004)
Modificată: L. nr.434/2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
la 1 ianuarie 2005 modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.11, art.24, art.28, art.31, art.34, art.36, art.38, art.39, art.40, art.41, art.44; abrogă art.12 - 15, cap. III - V cu art. 16 - 23, art.25 - 27, art.29, art.30, art.32, art.35, art.43, art.47, art.48, anexele nr. I - XIII; înlocuiește sintagma " punere pe piata" cu sintagma " introducere pe piata"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 79/24 ian. 2005
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 6 alin. (2)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 6 alin. (2), art. 23
  O.U.G. nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- modifică art. 6, art. 7 alin. (1) partea introductivă și lit. a); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale" cu sintagma "Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale"
Abrogată: O.U.G. nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- la data intrării în vigoare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006


Joi, 02 decembrie 2021, 12:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.