LEGE nr.199 din 13 noiembrie 2000
privind utilizarea eficientă a energiei
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.245/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul să realizeze bilanțuri energetice și a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuții în domeniul gestiunii energiei (abrogat prin O. nr.1.767/2009)
  H.G. nr.941/2002 privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei (abrogat prin H.G. nr.1.428/2009)
  H.G. nr.1.549/2002 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.160/2003)
  H.G. nr.407/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a aparatelor de climatizare de uz casnic (abrogat prin H.G. nr.1.871/2005)
art.9
  Decizie nr.53/2003 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica
  Decizie nr.58/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire și examinare a cursanților în domeniul gestiunii energiei (abrogat prin Decizie nr.2.794/2014)
  Decizie nr.57/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire și examinare a cursanților în domeniul elaborării bilanțurilor energetice (abrogat prin Decizie nr.2.794/2014)
  Decizie nr.59/2003 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităților de elaborare a bilanțurilor energetice (abrogat prin Decizie nr.29/2009)
  Decizie nr.56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare și analiză a bilanțurilor energetice (abrogat prin O. nr.86/2014)
  H.G. nr.1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.917/2012)
art.8
  H.G. nr.1.160/2003 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.490/2009)
art. 9 alin. (1)
  Decizie nr.16/2005 a președintelui Agenției Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea conținutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei (abrogat prin O. nr.38/2013)


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 08:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.