LEGE nr.199 din 13 noiembrie 2000
privind utilizarea eficientă a energiei
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.549/2002 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.160/2003)
  Decizie nr.53/2003 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica
  Decizie nr.58/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire și examinare a cursanților în domeniul gestiunii energiei (abrogat prin Decizie nr.2.794/2014)
  Decizie nr.57/2003 privind aprobarea Ghidului de pregătire și examinare a cursanților în domeniul elaborării bilanțurilor energetice (abrogat prin Decizie nr.2.794/2014)
  H.G. nr.1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.917/2012)
  H.G. nr.1.160/2003 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.490/2009)
  Decizie nr.16/2005 a președintelui Agenției Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea conținutului-cadru al Proiectului de gestiune a energiei (abrogat prin O. nr.38/2013)


Marți, 28 iunie 2022, 22:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.