ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.199 din 9 noiembrie 2000
privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.603/2002 al ministrului finanțelor publice privind abilitarea unităților tipografice și distribuția formularelor cu regim special
  O.G. nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
  H.G. nr.1.528/2004 privind prorogarea unui termen
  O.U.G. nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale
  O.U.G. nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005
  H.G. nr.1.815/2005 privind prorogarea unui termen


Joi, 30 iunie 2022, 13:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.