ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.200 din 9 noiembrie 2000
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.200 din 9 noiembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.451/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 56/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 593/22 noi. 2000 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.451/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
Referită de: H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
Modificată: L. nr.324/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
- modifică art. 1, art. 4 lit. f), art. 6 lit. d), art. 7 lit. k) și m), art. 14 partea introductivă, art. 15 partea introductivă, art. 16 partea introductivă și lit. b), art. 17 partea introductivă, art. 23 alin. (2), art. 26; introduce art. 191, lit. b1) la alin. (1) al art. 23, alin. (3) și (4) la art. 23, lit. c1) la art. 25, art. 371; următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) "Ministerul Industriei și Comerțului" se înlocuiește cu "Ministerul Economiei și Comerțului" b) "Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului" se înlocuiește cu "Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor" c) "Ministerul Muncii și Protecției Sociale" se înlocuiește cu "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei"
dispune republicarea
  O.G. nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
- modifică art. 23 alin. (1), art. 35, art. 36
  L. nr.464/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
- aprobă O.G. nr. 53/2006
  L. nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
- abrogă art.23
Abrogată: O.U.G. nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE


Joi, 20 ianuarie 2022, 10:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.