ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.237 din 24 noiembrie 2000
pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.237 din 24 noiembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.603/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 127/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 614/29 noi. 2000
Functie activa:
Modifică: L. nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.656/2002)
modifică art.19 alin.(3), (5) și (14), art.20 alin.(1), art.29; abrogă art.19 alin.(4)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art.IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a O.U.G.nr.237/2000
Aprobată cu modificări: L. nr.603/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Modificată: L. nr.743/2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
prelungește până la 31-12-2002 suspendarea aplicării prevederilor art.IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării se reiau aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.744/2001 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
prelungește până la 31-12-2002 suspendarea aplicării prevederilor art.IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării se reiau aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicarii prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna.
  L. nr.632/2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicarii prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihna


Luni, 23 mai 2022, 12:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.