ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 4 ianuarie 2001
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Fisa actului

Descriptori:

Acquisul comunitar
grup de lucru, constituire, funcționare pentru studierea concordanței dispozițiilor și principiilor Constituției României, constituire, funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.1.367/2000

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Turismului
H.G. nr.24/2001
O.U.G. nr.2/2001

ministere și organe de specialitate, preluarea drepturilor și obligațiilor statului în calitate de acționar la unele societăți comerciale aflate în portofoliul A.P.A.P.S., condiții
O.U.G. nr.2/2001

Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
înființare, organizare și funcționare, atribuții, subordonare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.21/2001
H.G. nr.327/2000
H.G. nr.594/1992

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
organizare și funcționare, atribuții, coordonare de către M.I.R.
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.19/2001
H.G. nr.368/1999

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
înființare prin reorganizare, funcționare, coordonare S.G.G.
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.900/2001
H.G. nr.166/2001

Cinematografie
Centrul Național al Cinematografiei, atribuții
O.U.G. nr.67/1997
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.807/2001

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
subordonare M.A.P.M.
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.17/2001

Concurență
Oficiul Concurenței, înființare și subordonare
L. nr.21/1996
O.U.G. nr.2/2001

Denumiri
ministere și ale altor autorități ale administrației centrale de stat, schimbare
O.U.G. nr.2/2001

Inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic
înființare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.1.046/2000
H.G. nr.12/2001

Institutul European din România
înființare, organizare, coordonare
O.G. nr.15/1998
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.1.075/2001

Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil
înființare, subordonare, atribuții, termene
L. nr.182/2000
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001

Ministere
înlocuirea denumirii unor ministere din cuprinsul unor acte normative
O.U.G. nr.2/2001

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.12/2001

Ministerul Apelor și Protecției Mediului
înființare
O.U.G. nr.2/2001

subordonare, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.17/2001

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor
înființare, organizare, funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.20/2001

Ministerul Culturii și Cultelor
înființare, atribuții, organizare
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Ministerul Dezvoltării și Prognozei
înființare, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.16/2001

Ministerul Educației și Cercetării
înființarea prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale și a Agenției Naționale pentru Știință Tehnologie și Inovare
O.U.G. nr.2/2001

Ministerul Finanțelor Publice
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.75/1999
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.18/2001

Ministerul Industriei și Resurselor
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.19/2001

coordonare
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
O.U.G. nr.2/2001

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
O.U.G. nr.2/2001

Ministerul Informațiilor Publice
înființare, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.13/2001

Ministerul Integrării Europene
înființare, organizare, funcționare, atribuții
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.260/1994
H.G. nr.1.075/2001

coordonarea Institutului European din România
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.1.075/2001

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperației
înființare, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.15/2001

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.3/2001

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul
înființare, organizare, funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.697/2001

Ministerul Sănătății și Familiei
înființare, organizare, funcționare, atribuții
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.22/2001

Ministerul Turismului
înființare, organizare, funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.24/2001

Oficiul Concurenței
înființare, atribuții, structură, subordonare
L. nr.21/1996
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.18/2001
H.G. nr.277/2001

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
atribuții, organizare, funcționare, subordonare
L. nr.84/1998
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.573/1998
H.G. nr.19/2001

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
organizare și funcționare, subordonare
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.846/2001

Protecția consumatorilor
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organizare și funcționare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.166/2001

Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
înființare, reorganizare, atribuții, subordonare MSF
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.1.100/1990
H.G. nr.22/2001
O. nr.88/2001   (M.S.F.)

Secretariatul General al Guvernului
atribuții, coordonare
L. nr.90/2001
O.U.G. nr.292/2000
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.900/2001
H.G. nr.985/2001

Zone defavorizate
politică de dezvoltare regională și implementare de către Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.15/2001


Duminică, 16 ianuarie 2022, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.