ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 4 ianuarie 2001
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.820/2002 privind transferul acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare - ICPROA" - S.A. Brașov din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în administrarea Ministerului Educației și Cercetării
  H.G. nr.282/2003 privind transferul pachetului de acțiuni deținut la Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A. de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, la Ministerul Culturii și Cultelor
  H.G. nr.658/2003 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Icemenerg - Service" - S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor și înființarea Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A. București
art. 19
  O. nr.424/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxei de autorizare pentru operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase (abrogat prin O. nr.470/2005)
  O. nr.425/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
  O. nr.37/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și, după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  O. nr.38/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (abrogat prin O. nr.264/2008)
  H.G. nr.547/2004 privind transferul unor pachete de acțiuni deținute de stat la unele societăți comerciale din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului și Ministerului Culturii și Cultelor
art. 19.
  O. nr.101/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie (abrogat prin O. nr.104/2015)
  O. nr.102/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora
  H.G. nr.800/2004 privind declararea Societății Comerciale "EUROTEST" - S.A. București societate comercială de interes strategic și transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la această societate comercială din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
art.19
  H.G. nr.863/2004 privind declararea Societății Comerciale "SIMTEX" - S.A. București societate de interes strategic și aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la această societate comercială de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei și Comerțului
art.19
  O. nr.202/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea și înregistrarea mărcilor de garanție proprie pentru bijuterii și obiecte din metale prețioase și aliaje ale acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  H.G. nr.1.999/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "ICEM" - S.A., din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.2.115/2004 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR
art. 19 alin. (2)
  H.G. nr.575/2005 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 16:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.