HOTĂRÂRE nr.17 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001

Ape
atribuțiile Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001

Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor", înființare, subordonare
H.G. nr.17/2001
H.G. nr.980/1998

Comisia Centrală pentru Apărarea Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Hidrologice Periculoase și Accidentelor în Construcții Hidrotehnice
organism consultativ
H.G. nr.638/1999
H.G. nr.17/2001

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
subordonare M.A.P.M.
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.17/2001

Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a altor Lucrări Hidrotehnice
regulament de funcționare
L. nr.107/1996
O.U.G. nr.244/2000
H.G. nr.17/2001

Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional
organism consultativ
H.G. nr.17/2001

Construcții hidrotehnice
Comisia pentru Apărare Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor în Construcții Hidrotehnice
H.G. nr.210/1997
H.G. nr.638/1999
H.G. nr.17/2001

Gospodărire a apelor
atribuții M.A.P.M.
H.G. nr.17/2001

Hidrologie
Compania Național㠒’Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărirea Apelor’’, înființare
H.G. nr.980/1998
H.G. nr.17/2001

Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, organizare și funcționare
H.G. nr.17/2001

Ministerul Apelor și Protecției Mediului, atribuții
H.G. nr.17/2001

Hidrotehnic
Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, funcționare pe lângă M.A.P.M.
H.G. nr.17/2001

Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și Altor Lucrări Hidrotehnice, subordonare, regulament
H.G. nr.17/2001

Industrie
atribuții ale
Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001

Inspectorate de protecție a mediului județene, respectiv al municipiului București
subordonare
H.G. nr.17/2001

Inspectorate județene de protecție a mediului și respectiv al municipiului București
subordonare MAPM
H.G. nr.17/2001

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului -I.C.I.M. -București
înființare prin reorganizarea Institutului de Cercetare și Inginerie a Mediului București, care se desființează
H.G. nr.337/1999
H.G. nr.17/2001

Inundații
Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice
H.G. nr.17/2001

Mediu înconjurător, ecologie
atribuțiile Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001

autorități centrale și locale, atribuții
L. nr.82/1993
L. nr.137/1995
H.G. nr.17/2001

protecție, condiții, măsuri
L. nr.139/2000
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.80/2000
O.G. nr.81/2000
H.G. nr.17/2001
H.G. nr.19/2001

Meteorologie
atribuțiile Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001

Ministerul Apelor și Protecției Mediului
atribuții, organizare și funcționare
L. nr.73/2000
H.G. nr.17/2001

subordonare, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.17/2001

Nuclear, domeniu
Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare, subordonare
H.G. nr.287/1998
H.G. nr.17/2001

Regii autonome
ministere, regii autonome, companii naționale, societăți comerciale
Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
în domeniul de activitate al
Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001


Luni, 24 iunie 2019, 22:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.