HOTĂRÂRE nr.12 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.12 din 4 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 16/10 ian. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.6/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației
totodata, abrogă:
H.G. nr.331/2000 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.6/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației
Modifică: H.G. nr.477/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara judetene și a municipiului Bucuresti, precum și a altor unitati agricole
reorganizează direcțiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județene, respectiv a municipiului București ca oficii în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București
  H.G. nr.1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
reorganizează direcțiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie în oficii în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București din Ministerul Agriculturii și Alimentației și Pădurilor
  H.G. nr.676/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă
modifică art.5
  O.U.G. nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară (abrogata prin L. nr.37/2006)
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.716/1999 privind reorganizarea și funcționarea inspectoratelor pentru calitatea semințelor și materialului săditor și a Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr.75/1995
modifică denumirea "Laboratorului Central pentru Controlul Calității Semințelor" în "Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor și Materialului Săditor"
  H.G. nr.741/1999 privind reorganizarea oficiilor de reproducție și selecție a animalelor în direcții județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie
modifică în mod corespunzător
De văzut și: H.G. nr.688/1990 privind stabilirea atributiilor Comisiei Zonei Montane din Romania
  H.G. nr.157/1992 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii Ministerului Agriculturii și Alimentatiei și a societatilor comerciale agricole infiintate in temeiul Legii nr.15/1990
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974 (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
modifică în mod corespunzător anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.440/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.362/2002)
modifică art.8 alin.(2), art.10; înlocuiește anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.590/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie (abrogat prin H.G. nr.1.066/2003)
modifică în mod corespunzător anexa nr.2
  H.G. nr.626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.677/2001 privind înființarea Institutului de Bioresurse Alimentare (abrogat prin H.G. nr.546/2010)
modifică anexa nr.2
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
modifică corespunzător structura aparatului ministerului
  L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
constituirea în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor a Autorității Naționale a Piețelor Produselor Agricole și Alimentare
Abrogat: H.G. nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor


Joi, 06 octombrie 2022, 18:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.