HOTĂRÂRE nr.22 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei
Fisa actului

Descriptori:

Academia de Științe Medicale
subordonare
H.G. nr.22/2001

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001

Asigurări sociale de sănătate
contract-cadru privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobare
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.22/2001

Asistență de sănătate publică
activități, condiții
H.G. nr.22/2001
vezi:  medici
vezi:  Sănătate

Asistență medicală
a mamei și a copilului
H.G. nr.22/2001

aplicarea politicii și strategiei Guvernului
H.G. nr.22/2001

Asociația Nevăzătorilor din România
subvenții, acordare
H.G. nr.22/2001

Asociația Surzilor din România
subvenții, acordare
H.G. nr.22/2001

Autoritate tutelară
și de ocrotire a minorilor și a persoanelor cu handicap, îndrumare, control, sprijin
H.G. nr.22/2001
vezi:  primar

Boli
profesionale
prevenire, politici și strategie, elaborare
H.G. nr.4/2001
H.G. nr.22/2001

Cămine
spital, coordonarea activității
H.G. nr.22/2001

Centre de transfuzie sanguină
în subordinea Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001

Centre medicale
din subordinea Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001

Centrul de Informare și Consultanță pentru Familie
subordonare
H.G. nr.22/2001

Centrul pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie
înființare, subordonare
H.G. nr.852/1996
H.G. nr.22/2001

Colegiul Farmaciștilor din România
înființare, organizare și funcționare
L. nr.81/1997
H.G. nr.22/2001

Colegiul Medicilor din România
înființare, organizare și funcționare
L. nr.74/1995
H.G. nr.22/2001

Comisia de expertiză medico-legală
proprie a S.S.P.H.
H.G. nr.22/2001

Copii
cu handicap
protecție, recuperare
O.U.G. nr.102/1999
O.U.G. nr.12/2001
O.U.G. nr.123/2001
H.G. nr.22/2001
H.G. nr.216/2001
O. nr.54/2000   (A.N.P.D.C.)

protecție
asistență medicală, condiții
H.G. nr.22/2001

Direcții de sănătate publică județene
subordonare
H.G. nr.22/2001

Dispozitive medicale
furnizori, autorizații, condiții
H.G. nr.22/2001

Familie
atribuțiile Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul politicii familiale
H.G. nr.22/2001

Centrul Pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie, subordonare
H.G. nr.852/1996
H.G. nr.22/2001

Farmacist
Colegiul Farmaciștilor din România
L. nr.81/1997
H.G. nr.22/2001

învățământ postuniversitar
H.G. nr.22/2001

Igienă și sănătate publică
inspecție sanitară de stat, organizare și funcționare, obligații
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)

Inspectorate de sănătate publică județene, respectiv al muncii pentru București
subordonare
H.G. nr.22/2001

Inspectorate de stat teritoriale pentru persoane cu handicap
Subordonare SSPH
H.G. nr.22/2001

Inspecția de farmacie
subordonare
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.22/2001

Inspecția Sanitară de Stat
organizare și funcționare, autorizații sanitare, emitere, condiții
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)
O. nr.331/1999   (M.S.)

Institutul Național de Studii și Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap
coordonare
H.G. nr.22/2001

Medic
rezident
O.U.G. nr.58/2001
H.G. nr.22/2001
O. nr.658/2001   (M.S.F.)

Medicamente
Ministerul Sănătății și Familiei, competență, atribuții
H.G. nr.22/2001

Ministerul Sănătății și Familiei
înființare, organizare, funcționare, atribuții
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.22/2001

Inspecția Sanitară de Stat, atribuții
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)

SSPH, înființare, subordonare, gestionare fond de risc și de accident
H.G. nr.1.100/1990
H.G. nr.22/2001
O. nr.82/1997   (S.S.H.)

Persoane cu handicap
protecție specială, instituții de interes public, înființare, subordonare
H.G. nr.22/2001

Plante
medicinale și cosmetice, autorizarea producerii, înregistrării și folosirii în practica medicală
H.G. nr.22/2001

Regii autonome
ministere, regii autonome, companii naționale, societăți comerciale
Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001

Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001

Salvare
Stația Centrală de Salvare
București, subordonare
H.G. nr.22/2001

Sănătate publică
atribuțiile MSF
H.G. nr.22/2001

inspecție sanitară de stat, organizare și funcționare, atribuții
L. nr.100/1998
H.G. nr.22/2001
O. nr.330/1999   (M.S.)

Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
înființare, reorganizare, atribuții, subordonare MSF
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.1.100/1990
H.G. nr.22/2001
O. nr.88/2001   (M.S.F.)

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
în domeniul de activitate al
Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001

Spitale
înființare, reorganizare sau desființare, avizare de către MSF
H.G. nr.22/2001

Stații de salvare
Stația Centrală de Salvare București unitate subordonată MSF
H.G. nr.22/2001

Subvenții de la bugetul de stat
acordate pentru
Asociația Nevăzătorilor din România și Asociația Surzilor din România
H.G. nr.22/2001

Unități de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili
coordonare, Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
H.G. nr.22/2001

Unități farmaceutice
autorizare de funcționare, reautorizare, plată, cuantum, stabilire, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
H.G. nr.22/2001
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Unități sanitare și de asistență socială
reformă, condiții
H.G. nr.22/2001


Joi, 29 septembrie 2022, 18:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.