HOTĂRÂRE nr.261 din 22 februarie 2001
privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.261 din 22 februarie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 114/6 mar. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare
  H.G. nr.456/1990
  H.G. nr.478/1990 privind locurile de munca, activitatile și categoriile profesionale din Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti și Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se incadreaza in grupele I și a II-a de munca in vederea pensionarii, precum și conditiile de pensionare
  H.G. nr.481/1990 privind incadrarea personalului in grupele I și a II-a de munca de la locurile de munca și activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice
  H.G. nr.512/P.R./1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copșa Mică
  H.G. nr.559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica și petrochimica
  H.G. nr.647/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare
  H.G. nr.671/1990 privind incadrarea in grupa I de munca in vederea pensionarii a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucuresti, in cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica
  H.G. nr.1.223/1990 privind incadrarea in grupa a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj
  H.G. nr.406/1991 privind locurile de munca, activitatile și categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Intreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza și Intreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucuresti ce se incadreaza in grupele I și II de munca in vederea pensionarii, precum și conditiile de pensionare
  H.G. nr.620/1992 privind incadrarea in grupa I și a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor lucratori din activitatea de exploatare și transport forestier
Functie pasiva:
Referit de: O. nr.352/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
Modificat: H.G. nr.676/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (abrogat prin H.G. nr.246/2007)
modifică art.16 și anexa nr.1
  H.G. nr.1.337/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (abrogat prin H.G. nr.246/2007)
modifică art.2 alin.(1) lit.a, art.16; introduce alin.(5) la art.3
  H.G. nr.613/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (abrogat prin H.G. nr.246/2007)
prorogă termenul prevăzut la art.16 până la 31 decembrie 2002
Abrogat: H.G. nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite


Miercuri, 20 ianuarie 2021, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.