ORDIN nr.425 din 3 martie 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara și contabila, precum și a modelelor acestora
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.425 din 3 martie 1998
Emitent: Ministerul Finanțelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 391 bis/15 oct. 1998
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.329/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ (abrogat prin O. nr.1.969/2007)
Abrogat: O. nr.1.850/2004 al ministrului finanțelor publice privind registrele și formularele financiar-contabile


Duminică, 27 noiembrie 2022, 11:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.